საკონტაქტო ინფორმაცია

პავლე კაპანაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.(+995 32) 237 77 77 (454)
მობ.: 599 902131
ელ.ფოსტა: pkapanadze@cu.edu.ge

ნათია ხუსკივაძე
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი (I კურსის აკადემიური მენეჯერი)
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (160)
მობ.: 577 113310
ელ.ფოსტა: nkhuskivadze@cu.edu.ge

 

ნინო ციმინტია
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი (II კურსის აკადემიური მენეჯერი)
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (140)
მობ.: 591 427864
ელ.ფოსტა: ntsimintia@cu.edu.ge

ნინო წულუკიძე
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი (IV კურსის აკადემიური მენეჯერი)
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (144)
მობ.: 577 113330
ელ.ფოსტა: itsulukidze@cu.edu.ge