საკონტაქტო ინფორმაცია

თათია მაისურაძე
კავკასიის ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორი 

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (123)

მობ.: 577 399 857
ელ.ფოსტა: tmaisuradze@cu.edu.ge

ნათია ხუსკივაძე
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი (I კურსის აკადემიური მენეჯერი)
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (160)
მობ.: 577 113310
ელ.ფოსტა: nkhuskivadze@cu.edu.ge

ნინო წულუკიძე
საბაკალავრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი (IV კურსის აკადემიური მენეჯერი)
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (144)
მობ.: 577 113330
ელ.ფოსტა: itsulukidze@cu.edu.ge