მიღების წესები

მიღების წესი


კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობას წარმოადგენს:
 
  1. საერთო სამაგისტრო გამოცდის გამოცდის ჩაბარება (B ტიპის ტესტი)
  2. გთხოვთ შეავსოთ ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა
  3. კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამისთვის განკუთვნილი ტესტი ინგლისურში;
  4. მიმღები კომისია განიხილავს ყველა აპლიკაციას და შერჩეულ კანდიდატებს დაენიშნებათ პერსონალური
    გასაუბრება/ინტერვიუ. 


წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:• 2 სარეკომენდაციო წერილი; 
• დიპლომისა და ნიშნების ფურცლის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები;
• CV/რეზიუმე;
• 1 ცალი პასპორტის ფოტოსურათი;
• პირადობის მოწმობის ასლი;
• სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (მამაკაცებისთვის);
• სამოტივაციო წერილი.

 

 
გადახდის პირობები


სწავლის საფასურის გადახდა ხდება სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად.

მაგისტრატურაში სწავლის დაფინანსება შეგიძლიათ CU გრანტით.
 
 
CU გრანტი ეს არის 50%-იანი დაფინანსება სამაგისტრო პროგრამის სრულ ღირებულებაზე, რომლის მოპოვება შესაძლებელია, თუ თქვენ:

- ხართ/იქნებით ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული
- და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი.
 
სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წლიური ღირებულება შეადგენს:
 
 
CU სტანდარტული გადასახადი CU გრანტის მოპოვებისას CU და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
 7 350 ლარი 3 675 ლარი  2 550 ლარი 


იმ შემთხვევაში თუ კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს არ აქვს GPA (3,5 და მეტი), ის მიიღებს სრული პროგრამის 10%-იან დაფინანსებას.