მიღების წესები

მიღების წესი

კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობას წარმოადგენს:

 

 • გთხოვთ შეავსოთ ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა
 • კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამის მისაღები ტესტი (მოიცავს ინგლისურის გააზრებისა და წერის კომპონენტებს B1 დონის შესაბამისად და ზოგად ლოგიკურ კითხვებს)
 • მიმღები კომისია განიხილავს ყველა აპლიკაციას და შერჩეულ კანდიდატებს დაენიშნებათ პერსონალური გასაუბრება/ინტერვიუ


წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 

 • დიპლომისა და ნიშნების ფურცლის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • საერთო სამაგისტრო გამოცდის ბარათის ასლი;
 • CV/რეზიუმე;
 • 1 ცალი პასპორტის ფოტოსურათი;
 • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (მამაკაცებისთვის);
 • 2 სარეკომენდაციო წერილი;
 • სამოტივაციო წერილი.


გადახდის პირობები


სწავლის საფასურის გადახდა ხდება სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად

 

მაგისტრატურაში სწავლის დაფინანსება შეგიძლიათ CU გრანტით.

 
 
CU გრანტი ეს არის 50%-იანი დაფინანსება სამაგისტრო პროგრამის სრულ ღირებულებაზე, რომლის მოპოვება შესაძლებელია, თუ თქვენ:

- ხართ/იქნებით ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული
- და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი.
 
სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წლიური ღირებულება შეადგენს:
 
 
CU სტანდარტული გადასახადი CU გრანტის მოპოვებისას CU და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
4 950 ლარი 2 475 ლარი  1 350 ლარი 


იმ შემთხვევაში თუ კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს არ აქვს GPA (3,5 და მეტი), ის მიიღებს სრული პროგრამის 10%-იან დაფინანსებას.