მიღების წესები

მიღების წესი

კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობას წარმოადგენს:

 

 • გთხოვთ შეავსოთ ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა
 • კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამის მისაღები ტესტი (მოიცავს ინგლისურის გააზრებისა და წერის კომპონენტებს B1 დონის შესაბამისად და ზოგად ლოგიკურ კითხვებს)
 • მიმღები კომისია განიხილავს ყველა აპლიკაციას და შერჩეულ კანდიდატებს დაენიშნებათ პერსონალური გასაუბრება/ინტერვიუ


წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 

 • დიპლომისა და ნიშნების ფურცლის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • საერთო სამაგისტრო გამოცდის ბარათის ასლი
 • CV/რეზიუმე
 • 1 ცალი პასპორტის ფოტოსურათი
 • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (მამაკაცებისთვის)
 • 2 სარეკომენდაციო წერილი
 • სამოტივაციო წერილი

 

თარიღები

 

 • საბუთების მიღება: აგვისტო, 2019
 • CSB-ის მიმღები სამაგისტრო ტესტი: სექტემბერი, 2019
 • CSB-ის მიმღებ კომისიასთან აპლიკანტების გასაუბრება: სექტემბერი, 2019


გადახდის პირობები

სწავლის საფასურის გადახდა ხდება სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად

 

მაგისტრატურაში სწავლის დაფინანსება შეგიძლიათ CU გრანტით

 
CU გრანტი ეს არის 50%-იანი დაფინანსება სამაგისტრო პროგრამის სრულ ღირებულებაზე, რომლის მოპოვება შესაძლებელია, თუ თქვენ:

- ხართ/იქნებით ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული
- და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი
 
სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წლიური ღირებულება შეადგენს:
 
 
CU სტანდარტული გადასახადი CU გრანტის მოპოვებისას CU და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
4 950 ლარი 2 475 ლარი  1 350 ლარი 
იმ შემთხვევაში თუ კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს არ აქვს GPA (3,5 და მეტი), ის მიიღებს სრული პროგრამის 10%-იან დაფინანსებას.