საკონტაქტო ინფორმაცია

პაატა ბრეკაშვილი
სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების 
დეპარტამენტის დირექტორი

ელ-ფოსტაpbrekashvili@cu.edu.ge
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (455)

ფაქსი: (+995 32) 231 32 26

მობილური: 599 457040

 

 

ქეთევან კარბაია 

კავკასიის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ელ-ფოსტა: Kkarbaia@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (106)

მობილური: 577 021592

ანა ჩუბინიძე

სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ელ-ფოსტაachubinidze@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (125)

მობილური: 595 305829