საკონტაქტო ინფორმაცია

პაატა ბრეკაშვილი
სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო
პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი


ელ-მისამართი: pbrekashvili@cu.edu.ge
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (შიდა: 121)

ფაქსი.: (+995 32) 231 32 26

მობილური: 599 457040

 

ანი კასარელი
სამაგისტრო პროგრამების მენეჯერი


ელ-მისამართი: akasareli@cu.edu.ge
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (შიდა:128)

ფაქსი:(+995 32) 231 32 26

მობილური:577 033869

ოთახი A23