ლექტორები

გრიგოლ ვაშაძე

 

განათლება:

 

 • საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტი (მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტი).

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • საზოგადოებრივი მოძრაობა "ივერიას" დამფუძნებელი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი.
 • საერთაშორისო ინტეგრაციული პროცესები და საერთაშორისო ორგანიზაციები.

 

 


გიორგი ნანეიშვილი

 

განათლება:

 

 • მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • აღმოსავლეთ ევროპისა და ბალკანეთის ფსიქიატრთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი.
 • ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრ "მენტალვიტას" დამფუძნებელი და დირექტორი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • ფსიქიატრიის საფუძვლები.

 


 

ნიკოლოზ ვაშაკიძე

 

განათლება:

 

 • საჯარო მართვის მაგისტრი (საჯარო ადმინისტრირების ქართულ-ამერიკული ინსტიტუტი);
 • ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი);
 • საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი (თავდაცვის კვლევების სამეფო კოლეჯი).

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • საზოგადოებრივი მოძრაობა "ივერია"

 

კურსის დასახელება:

 

 •  ევროპის საგარეო პოლიტიკის ანალიზი.
 • პოსტ-საბჭოთა ქვეყნების პოლიტიკა.

 


ანდრო კანდელაკი

 

განათლება:

 

 • მედიცინის დოქტორი, პროფესორი.
 • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი.

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • ფსიქოლოგიური და სექსოლოგიური კლინიკის ხელმძღვანელი
 • საქართველოს სექსოლოგთა კავშირის პრეზიდენტი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • სამედიცინო სექსოლოგიის საფუძვლები.

 


ბუბა კუდავა

 

განათლება:

 

 • ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
 • ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის ფაკულტეტი.

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • გამომცემლობა "არტანუჯის" დამფუძნებელი.
 • ქართველოლოგიური სახლის ხელმძღვანელი.
 • სამხრეთ კავკასიისა და ანატოლიის კვლევის ცენტრი.

 

კურსის დასახელება:

 

 •  საქართველოს ისტორია.

მიხეილ ანთაძე

 

განათლება:

 

 • ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი.
 • თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტი, კინორეჟისურის ფაკულტეტი.

 

კურსის დასახელება: 

 

 • აკადემიური წერა.
 • ფილოსოფია.
 • თანამედროვე აზროვნების საფუძვლები.

 


ქეთევან აბდუშელიშვილი

 

განათლება:

 

 • მეცნიერებათა დოქტორი.
 • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი.
 • სამხრეთ მისისიპის უნივერსიტეტი, მაგისტრი.

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • კრიზისული ინტერვენციის სამსახურის "საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრის" ხელმძღვანელი.

 

კურსის დასახელება:

 

 •  კოგნიტურ-ქცევითი ფსიქოლოგია.

გურანდა ჭელიძე

 

განათლება:

 

 • ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა.

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის ექსპერტი.
 • ევროპული სკოლის დირექტორის პირველი მოადგილე სასწავლო და ინოვაციების დარგში.

 

კურსის დასახელება:

 

 •  ინტეგრაციული პროცესები ევროპის კონტინენტზე.
 • ევროკავშირის გაფართოება, სამეზობლო პოლიტიკა და საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობები.
 • პოლიტიკური მეცნიერებების შესავალი.
 • ევროპის ახალი და უახლესი ისტორია.

ზურაბ ბრაგვაძე

 

განათლება:

 

 • ისტორიის ფაკულტეტი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 • ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი.

 

 

სამუშაო ადგილი:

 

 • საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიის ცენტრის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • საქართველოს არქეოლოგია;
 • ზოგადი არქეოლოგია;
 • ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგია;
 • კლასიკური არქეოლოგია;
 • პრაქტიკული (საველე) არქეოლოგია.