პარტნიორები

 • საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
 • საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
 • საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
 • ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
 • სსიპ,,დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი”
 • შპს,,ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი”
 • სსიპ,,სოციალური მომსახურების სააგენტო” 
 • საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
 • კვლევითი-საკონსულტაციო ცენტრი „ფსიქოპროექტი“
 • ACT (ეისითი - ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფი).
 • ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების ინსტიტუტი (ISDI)
 • არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაცია „World Vision International“-ის ფილიალი საქართველოში.
 • საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტი (GISS)  
 • საქართველოს ატლანტიკური საბჭო
 • საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS)
 • პოლიტიკის და მართვის კონსალტინგ ჯგუფი (PMCG)
 • ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
 • „ფაბლისითი გრუპ“