დასაქმება

 

ანა ანდღულაძე
ევროპისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • პოლიტიკის მკვლევარი ევროინტეგრაციის საკითხებში, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED)
  • მოწვეული ლექტორი ევროპისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამაზე

 

თამარ ლაგურაშვილი

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • კავკასიის უნივერსიტეტის ევროპისმცოდნეობის და ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების მოწვეული ლექტორი

 

 

ანა თავართქილაძე

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • კავკასიის უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი/გაცვლითი პროგრამების კოორდინატორი 

 

 

თეკლე ჩხეიძე

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • კავკასიის უნივერსიტეტის ხარისხის განვითარების დეპარტამენტი/ხარისხის განვითარების კოორდინატორი

 

 

ანანო გუნია

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა სამსახურის მენეჯერი

 


 

 

სალომე გორგიაშვილი 
ევროპისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საკონსულო დეპარტამენტი

 

 

თეონა გელაშვილი
ევროპისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული 

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი. სახელმწიფო ბალეტის საგასტროლო პროექტების კოორდინატორი.