დასაქმება

 

ანუკა ხაფავა

 

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო და კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • გადაუდებელი განყოფილების ფსიქო-სოციალური სერვისის ფსიქოლოგია
  • ი. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა ახალი კლინიკა

 

 

 

ანა ანდღულაძე


ევროპისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • პოლიტიკის მკვლევარი ევროინტეგრაციის საკითხებში, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED)
  • მოწვეული ლექტორი ევროპისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამაზე

 

 

 

თამარ ლაგურაშვილი

 

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • კავკასიის უნივერსიტეტის ევროპისმცოდნეობის და ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამების მოწვეული ლექტორი

 

 

 

 

ანა თავართქილაძე

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • კავკასიის უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი/გაცვლითი პროგრამების კოორდინატორი 

 

 

 

 

 

ნია ძერია

 

 

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო და კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამების კურსდამთავრებული

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სეამინისტრო

 

 

 

 

 

 

 

ქეთევან თვალავაძე

 

სოციოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • ადმინისტრაციული მენეჯერი, "ეისითი“

 


 

 

 

სალომე გორგიაშვილი 

 

ევროპისმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

  • საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საკონსულო დეპარტამენტი