საკონტაქტო ინფორმაცია

დავით ნატროშვილი
დეკანი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (260)

მობ: 577 905 990

ელ.ფოსტა: dnatroshvili@cu.edu.ge

თინათინ გიორგაძე
სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი 
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (432)

მობ: 599 795 554
ელ.ფოსტა:  tgiorgadze@cu.edu.ge 

ნინო ხვლეური
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (155)

მობ: 577 687 775  
ელ.ფოსტა: nkhvleuri@cu.edu.ge

ანი კასარელი

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების მენეჯერი

ელ-მისამართი:  akasareli@cu.edu.ge
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (107)