სკოლის ადმინისტრაცია

ნინო ჟიჟილაშვილი

დეკანი

ელ.ფოსტა: nzhizhilashvili@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 37 77 77 (303)

 

სალომე მათიაშვილი

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ელ.ფოსტა: smatiashvili@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 37 77 77 (494)

 

ელენე გოგელიძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების მენეჯერი

ელ-ფოსტა: egogelidze@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (104)

 

ალექსანდრე რობაქიძე

კავკასიის მედიის სკოლის სტუდიის მენეჯერი

ელ-ფოსტა: arobakidze@cu.edu.ge

ტელ: (+995 32) 237 77 77