საკონტაქტო ინფორმაცია

ნინო ჟიჟილაშვილი

კავკასიის მედიის სკოლის დეკანი 

ტელ: (+995 32) 377777 / 155

ელ.ფოსტა: nzhizhilashvili@cu.edu.ge

 

 

ნენე ჭანია

კავკასიის მედიის სკოლის პროგრამების მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 377777 / 157

ელ.ფოსტა: nchania@cu.edu.ge