მიღების წესები

მიღების წესი:

კავკასიის მედიის სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე მიღების წინაპირობას წარმოადგენს:

 • საერთო სამაგისტრო გამოცდა A ტიპის ტესტი
 • ინტერვიუ საუნივერსიტეტო კომისიასთან
 • გთხოვთ შეავსოთ ონლაინ რეგისტრაციის ფორმა

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • დიპლომისა და დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი.
 • CV/რეზიუმე
 • 1 ცალი პასპორტის ფოტოსურათი/CD
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (მამაკაცებისთვის)
 • ერთიანი ეროვნული გამოცდების ბარათი
 • სამოტივაციო წერილი
 
თარიღები:
 
 • საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 6 სექტემბერი
 • შერჩეულ კანდიდატებთან გასაუბრება ჩატარდება 7-10 სექტემბერს
 • CU გრანტის მოპოვების მსურველთათვის ტესტირება ჩატარდება 12 სექტემბერს
 
გადახდის პირობები

კავკასიის მედიის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების სრული ღირებულება 9900 ლარი. სწავლის საფასურის გადახდა ხდება სემესტრულად, აღებული კრედიტების შესაბამისად.

 

CU გრანტი ეს არის 50%-იანი დაფინანსება სამაგისტრო პროგრამის სრულ ღირებულებაზე, რომლის მოპოვება შესაძლებელია, თუ თქვენ:

- ხართ/იქნებით ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული
- და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი
 
სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის წლიური ღირებულება შეადგენს:
 
CU სტანდარტული გადასახადი CU გრანტის მოპოვებისას CU და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას
 4 950 ლარი 2 475 ლარი  1 350 ლარი 

 

იმ შემთხვევაში თუ კავკასიის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს არ აქვს GPA (3,5 და მეტი), ის მიიღებს სრული პროგრამის 10%-იან დაფინანსებას.