საკონტაქტო ინფორმაცია


ნინო ჟიჟილაშვილი
კავკასიის მედიის სკოლის დეკანი 
ტელ: (+995 32) 377777 / 155
ელ.ფოსტა: nzhizhilashvili@cu.edu.ge

 

ნენე ჭანია

კავკასიის მედიის სკოლის პროგრამების მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 377777 / 157

ელ.ფოსტა: nchania@cu.edu.ge