2013 წელი

პროექტი: ,,ცენტრალური აზიის და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების საერთაშორისო თანამშრომლობის ქსელი მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარების სფეროში" (IncoNetCA/SC). პროექტი აერთიანებდა ევროპის, სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის 32 ქვეყნის უნივერსიტეტს, სამეცნიერო ინსტიტუტსა და საკონსალტინგო ჯგუფს.

 

პროექტის მიზანი: ინოვაციაზე ორიენტირებული მეცნიერების განვითარება ათასწლეულის პროგრამის შესასრულებლად.

 

პროექტი დაფინანსდა ევროკავშირის კვლევისა და ტექნოლოგიური განვითარების მე-7 ჩარჩო პროგრამით (FP7).

 

პროექტი დასრულდა 2013 წლის აპრილში.