საკონტაქტო ინფორმაცია

მაია მუშკუდიანი
ტრენინგ ცენტრის ხელმძღვანელი 
ტელ: (+995 32) 2 37 77 77 (434)

მობ.: 599 19 59 56
ელ.ფოსტა:  mmushkudiani@cu.edu.ge

 

მერი ხვიჩია
ტრენინგ ცენტრის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 2 37 77 77 (433)

მობ.: 514 11 11 71
ელ.ფოსტა: mkhvichia@cu.edu.ge