სტუდენტთა მომსახურებისა და სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტი

მაია ნიკურაძე

დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (150)

ელ.ფოსტა: mnikuradze@cu.edu.ge

ოთახი: A1

 

 

თამთა კაკრიაშვილი
დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (141)

ელ.ფოსტა:  tkakriashvili@cu.edu.ge

ოთახი: A1

 

სალომე კიკნაძე

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (107)

ელ.ფოსტა:  skiknadze@cu.edu.ge

ოთახი: A1

 

ნინო წულუკიძე

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (144)

ელ.ფოსტა: ntsulukidze@cu.edu.ge

ოთახი: A1

 

კესო ჭკუასელი

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (151)

ელ.ფოსტა: kchkuaseli@cu.edu.ge

ოთახი: A1

 

ნინო ხვლეური

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (155)

ელ.ფოსტა: nkhvleuri@cu.edu.ge

ოთახი: A1

 

ნათია ხუსკივაძე

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (160)

ელ.ფოსტა: nkhuskivadze@cu.edu.ge

ოთახი: A1

 

მარიამ ოქრუაშვილი

დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე

ტელ.: (+995 32) 37 77 77 (109)

ელ.ფოსტა:  mokruashvili@cu.edu.ge 

 

ნანა მიხანაშვილი

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (120)

ელ.ფოსტა: nmikhanashvili@cu.edu.ge

ოთახი: A1

 

მონიკა კვარაცხელია
დეპარტამენტის მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (121)
ელ.ფოსტა: mokvaratskhelia@cu.edu.ge
ოთახი: A1