სტუდენტთა მომსახურებისა და სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტი

მაია ნიკურაძე

დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (150)

ელ.ფოსტა: mnikuradze@cu.edu.ge