საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

გიგა კიკნაძე

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (281)

ელ.ფოსტა: gkiknadze@cu.edu.ge 

ოთახი: B6

 

მერაბ თავართქილაძე

დეპარტამენტის კონსულტანტი

ელ.ფოსტა: mtavartkiladze@cu.edu.ge 

 

დავით გურგენიძე

ქსელების და სისტემების ადმინისტრატორი

E-mail: dgurgenidze@cu.edu.ge