პროექტის აღწერა

 
ff    

The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe

 

 

9

 

კავკასიის საჯარო ადმინისტრირების აკადემიური პროგრამა ევროკავშირის ადმინისტრაციული პრინციპების ბაზაზე - პროექტს ახორციელებს NISPAcee და აფინანსებს  ვიზეგრადის საერთაშორისო ფონდი

 

პროექტის საერთო მიზანია V4-სა და კავკასიის ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება საჯარო ადმინისტრირების სწავლებაში, მომზადებასა და კვლევაში ევროკავშირის ადმინისტრაციული პრინციპების საფუძველზე, რომელთა შორისაცაა: კანონის უზენაესობა, ეფექტიანობა, ეფექტურობა, ღიაობა, ტრანსპარანტულობა, ინტეგრირება და მოქალაქეების ჩართულობა. პროექტის შედეგების მიზანია რეფორმების პროცესების ხელშეწყობა, ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის მზადება და რეგიონალური თანამშრომლობა; ასევე - ინფორმირებულობის გაზრდა საჯარო ადმინისტრირების მნიშვნელობის შესახებ (ევროკავშირში ინტეგრაციის კრიტერიუმები).

 

კოორდინატორი ორგანიზაციაNISPAcee

 

პროექტის პარტნიორები: კავკასიის უნივერსიტეტი (CU) - საქართველო, რუსულ-სომხური(სლავური) უნივერსიტეტი(RAU) - სომხეთი,ხაზარის უნივერსიტეტი (KU) აზერბაიჯანი

 

V4 ინდივიდუალური პარტნიორები:  Juraj Nemec - სლოვაკეთის რესპუბლიკა,  Gyorgy Gajduschek - უნგერთი,  Patrycja Suwaj  - პოლონეთი,  David Spacek  - ჩეხეთის რესპუბლიკა