პირველკურსელთა საბუთების მიღება

31 აგვისტო 2021

ერთიანი ეროვნული გამოცდებით კავკასიის უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხულმა პირებმა საბუთები უნდა წარმოადგინონ 1-ლი სექტემბრიდან 10 სექტემბრამდე (შაბათ-კვირის გარდა), 10:00-17:00 საათებში, კავკასიის უნივერსიტეტის კამპუსში, A და B სივრცეებში (პირველი და მეორე სართული). 

 

აპლიკანტის გარდა საბუთების წარდგენა შეუძლია სხვა პირსაც. მათ, ვინც ჯერ არ არის სრულწლოვანი შეუძლიათ საბუთები წარმოადგინონ თავად. 

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 

  1. სკოლის ატესტატი (ორიგინალი)
  2. სამხედრო მიწერილობის ასლი (ვაჟებისთვის)
  3. პირადობის მოწმობის 2 ასლი
  4. დაბადების მოწმობის 2 ასლი
  5. 2 ფოტო–სურათი 3x4 (СD-ზე ჩაწერილი ელექტრონული ვერსიაც)
  6. ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო ბარათი (შეგიძლიათ დაბეჭდოთ აბიტურიენტის პირადი გვერდიდან)

 

საგნებზე რეგისტრაციასა და სხვა საჭირო პროცედურას გაეცნობით საორიენტაციო შეხვედრაზე. საორიენტაციო შეხვედრების თარიღები და დროები იხილეთ მოცემულ ცხრილში. ასევე იხილეთ საგნებზე ონლაინ რეგისტრაციის თარიღები და დროები. 

 

გაითვალისწინეთ, საორიენტაციო შეხვედრაზე დასწრება მნიშნველოვანია რათა საგნებზე რეგისტრაციის და სხვა პროცედურების გავლა შეძლოთ უხარვეზოდ. 

 

საორიენტაციო შეხვედრები

 

სკოლა თარიღი დრო
 
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა
3 სექტემბერი
10:00 – 10:45 (ადგილზე)
11:00 - 11:45 (ადგილზე)
12:00 - 12:45 (ადგილზე)
18:00 - 18:45 (ონლაინ) - შეხვედრის ბმული
კავკასიის ეკონომიკის სკოლა
3 სექტემბერი
13:00 - 13:45 (ადგილზე)
17:00-17:45 (ონლაინ) - შეხვედრის ბმული
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა
3 სექტემბერი
14:00 - 14:45 (ადგილზე)
16:00 - 16:45 (ონლაინ) - შეხვედრის ბმული
 
კავკასიის ბიზნესის სკოლა
6 სექტემბერი
10:00 – 10:45 (ადგილზე)
11:00 - 11:45 (ადგილზე)
12:00 - 12:45 (ადგილზე)
17:00-17:45 (ონლაინ) - შეხვედრის ბმული
 
კავკასიის სამართლის სკოლა
6 სექტემბერი
14:00 - 14:45 (ადგილზე)
15:00 - 15:45 (ადგილზე)
19:00-19:45 (ონლაინ) - შეხვედრის ბმული
კავკასიის ტურიზმის სკოლა
6 სექტემბერი
13:00 - 13:45 (ადგილზე)
18:00 - 18:45 (ონლაინ) - შეხვედრის ბმული
 
კავკასიის ჰუმანიტარულ და
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
7 სექტემბერი
10:00 – 10:45 (ადგილზე)
11:00 - 11:45 (ადგილზე)
12:00 - 12:45 (ადგილზე)
15:00 - 15:45 (ონლაინ) - შეხვედრის ბმული
 
კავკასიის მედიის სკოლა
7 სექტემბერი
13:00 - 13:45 (ადგილზე)
14:00 - 14:45 (ადგილზე)
11:00-11:45 (ონლაინ) - შეხვედრის ბმული
კავკასიის მედიცინისა და
ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლა
7 სექტემბერი
15:00 - 15:45 (ადგილზე)
17:00-17:45 (ონლაინ) - შეხვედრის ბმული
კავკასიის განათლების სკოლა
7 სექტემბერი
16:00 - 16:45 (ადგილზე)
18:00-18:45 (ონლაინ) - შეხვედრის ბმული

 

გაითვალისწინეთ, საორიენტაციო შეხვედრებზე დასწრება მიმდინაორებს ჯუფებად, რომელიც განაწილებულია ანბანის მიხედვით. ინფორმაცია იხილეთ დოკუმენტში

იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ახერხებთ ადგილზე დასწრებას შეგიძლიათ დაესწროთ ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრას. 

 

საგნებზე ონლაინ რეგისტრაციის გახსნა

 

სკოლა რეგისტრაციის პირველი ეტაპის გახსნა  რეგისტრაციის მეორე ეტაპის გახსნა 
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა 7 სექტემბერი - 10:00 8 სექტემბერი - 12:00
კავკასიის ეკონომიკის სკოლა 7 სექტემბერი - 13:00 8 სექტემბერი - 15:00
კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა 7 სექტემბერი - 16:00 8 სექტემბერი - 18:00
კავკასიის ბიზნესის სკოლა 8 სექტემბერი - 10:00 9  სექტემბერი - 12:00
კავკასიის სამართლის სკოლა 8 სექტემბერი - 13:00 9 სექტემბერი - 15:00
კავკასიის ტურიზმის  სკოლა 8 სექტემბერი - 16:00 9 სექტემბერი - 18:00
კავკასიის ჰუმანიტარულ და
 სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
9 სექტემბერი - 10:00 10 სექტემბერი - 16:00
კავკასიის მედიის სკოლა 9 სექტემბერი - 13:00 10 სექტემბერი - 15:00
კავკასიის მედიცინისა და
ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლა
9 სექტემბერი - 16:00 10 სექტემბერი - 18:00
კავკასიის განათლების სკოლა 9 სექტემბერი - 17:00 10 სექტემბერი - 19:00

 

პირველკურსელთათვის სწავლის დაწყების თარიღია 13 სექტემბერი, სწავლა დაიწყება ონლაინ იქამდე ვიდრე საკოორდინაციო საბჭოს მიერ დაწესებული შეზღუდვები იმოქმედებს. 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით: (+995 32) 2 37 77 77