დაფინანსება

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამა აკადემიური/ადმინისტრაციული  პერსონალის საერთაშორისო მობილობისთვის ითვალისწინებს მგზავრობის ხარჯის დაფარვას და გასცემს სტიპენდიებს.

 

აკადემიურ/ადმინისტრაციულ პერსონალზე ყოველდღიური სტიპენდიის ოდენობა Erasmus+ სახელმძღვანელოს და მიმღები ქვეყნის კანონმდებლობის  შესაბამისად.

 

დანია, ირლანდია, ნიდერლანდები, შვედეთი, დიდი ბრიტანეთი - 160 ევრო

 

ბელგია, ბულგარეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, საბერძნეთი, საფრანგეთი, იტალია, კვიპროსი, ლუქსემბურგი, უნგრეთი, ავსტრია, პოლონეთი, რუმინეთი, ფინეთი, ისლანდია, ლიხტენშტეინი, ნორვეგია, თურქეთი - 140 ევრო

 

გერმანია, ესპანეთი, ლატვია, მალტა, პორტუგალია, სლოვაკეთი, იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონია - 120 ევრო

 

ესტონეთი, ხორვატია, ლიტვა, სლოვენია - 100 ევრო

 

მგზავრობის ხარჯის ანაზღაურება ხდება მშობლიურ და მასპინძელ ქალაქებს შორის არსებული მანძილის შესაბამისად. მანძილის გამოსათვლელად იხელეთ:

 

Travel Distance Calculator:

 

Travel distances                         Top-up amounts

Between 10 and 99 KM:              20 EUR per participant

Between 100 and 499 KM:          180 EUR per participant

Between 500 and 1999 KM:        275 EUR per participant

Between 2000 and 2999 KM:      360 EUR per participant

Between 3000 and 3999 KM:      530 EUR per participant

Between 4000 and 7999 KM:      820 EUR per participant

8000 KM or more:                       1300 EUR per participant

 

შენიშვნა: აღნიშნული სტიპენდიის და მგზავრობის ლიმიტები შეიძლება შეიცვალოს კონკრეტული უნივერსიტეტის ეროვნული რეგულაციების მოთხოვნებიდან გამომდინარე.