კავკასიის უნივერსიტეტის 2023 წლის სასკოლო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციები

17 მაისი 2023

კავკასიის უნივერსიტეტის, 2023 წლის სასკოლო სამეცნიერო კონფერენცია იწყება, რომელშიც მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ, უნივერსიტეტის სამივე საფეხურის: ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს.

 

მიზნები:

 

ა) ქვეყნის განვითარების ორიგინალური იდეებით გამსჭვალული საუკეთესო სამეცნიერო ნაშრომების შერჩევა;

ბ) სამეცნიერო პოტენციალის მქონე ახალგაზრდების წარმოჩენა.

 

კონფერენციები ჩატარდება  შემდეგ სკოლებში:

 

 • კავკასიის ბიზნესის სკოლა - 27 მაისი
 • კავკასიის სამართლის სკოლა - 20 მაისი
 • კავკასიის მედიის სკოლა - 29 მაისი
 • კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა - 29 მაისი
 • კავკასიის არქიტექტურისა და დიზაინის სკოლა - 1 ივნისი
 • კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლა - 1 ივნისი
 • კავკასიის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა - 24,25 მაისი
 • კავკასიის ტურიზმის სკოლა - 22 მაისი
 • კავკასიის მედიცინისა და ჯანდაცვის სკოლა - 22,23 მაისი
 • კავკასიის ეკონომიკის სკოლა - 30 მაისი
 • კავკასიის განათლების სკოლა - 17 მაისი

 

იხილეთ კონფერენციაზე  რეგისტრაციისთვის  და საკონფერენციო მოხსენების მომზადებისთვის საჭირო დანართები.

 

კავკასიის უნივერსიტეტის სასკოლო კონფერენციის განრიგი.

 

ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციის აკადემიური სტილის სახელმძღვანელო.