კავკასიის სამართლის სკოლის ონლაინ შეხვედრების სერია აბიტურიენტებისთვის

15 იანვარი 2021

სამართლის სფეროს პროფესიონალები სხვადასხვა თემაზე ატარებენ ონლაინ ლექცია-დისკუსიებს, პრეზენტაცია-დისკუსიებს, სემინარებს რაც აბიტურიენტებისთვის სამართლის სფეროში აქტუალურ საკითხებზე ცოდნის გაღრმავების შესაძლებლობაა.

 

10 თებერვალი: თიკო ობოლაძე

 

კავკასიის სამართლის სკოლის საერთაშორისო და ადგილობრივი იმიტირებული პროცესების მწვრთნელი; საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფოს წარმომადგენლობის დეპარტამენტის იურისტი.

 

სემინარი თემებზე:

 

ა) კავკასიის სამართლის სკოლის სტუდენტთა გუნდის მონაწილეობა საერთაშორისო და ეროვნულ შეჯიბრებებში

ბ) პრაქტიკული იურიდიული უნარ-ჩვევების გამომუშავების შესაძლებლობები კავკასიის სამართლის სკოლის სტუდენტებისთვის

 

დრო - 16:00 სთ.

 

რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ბმულს.