კავკასიის სამართლის სკოლის ონლაინ შეხვედრების სერია აბიტურიენტებისთვის

15 იანვარი 2021

სამართლის სფეროს პროფესიონალები სხვადასხვა თემაზე ატარებენ ონლაინ ლექცია-დისკუსიებს, პრეზენტაცია-დისკუსიებს, სემინარებს რაც აბიტურიენტებისთვის სამართლის სფეროში აქტუალურ საკითხებზე ცოდნის გაღრმავების შესაძლებლობაა.

 

3 თებერვალი: ლევან მესხორაძე კავკასიის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი, ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის საერთაშორისო კონსულტანტი.

 

ლექცია-დისკუსია: ადამიანის უფლებების დაცვა ევროპულ სასამართლოში

 

დრო - 16:00 სთ.

 

რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ ბმულს.