სამართლის სკოლის დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

25 ნოემბერი 2023
25 ნოემბერს, 12:00 საათზე, კავკასიის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში, სამართლის სკოლის დოქტორანტის, ნაზიბროლა ჯანეზაშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა გაიმართება.
თემის სახელწოდება - ,,სქესობრივი დანაშაულები საქართველოში: სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური ანალიზი''.
 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი- უშანგი ბახტაძე, სამართლის დოქტორი.
ოპონენტები:ირინე ხერხეულიძე, ბაჩანა ჯიშკარიანი.
 
დასწრება თავისუფალია.