სამართლის სკოლის დოქტორანტის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

12 სექტემბერი 2022
პირველ ოქტომბერს,  10:00 საათზე, კავკასიის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაში,  სამართლის სკოლის დოქტორანტის, დავით ლობჟანიძის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა გაიმართება.
 
თემის სახელწოდება - ,, საოჯახო ურთიერთობებიდან გამომდინარე დავების განხილვის თავისებურებანი სამოქალაქო პროცესში''';
 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი  - ვალერი ხრუსტალი, სამართლის დოქტორი, პროფესორი.