ეკონომიკის ინგლისურენოვანი სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის,ნათია გელაშვილის სადოქტორო ნაშრომის დაცვა

9 ივნისი 2023

9 ივნისს, 10:00 საათზე, C9 აუდიტორიაში, გაიმართება ეკონომიკის სკოლის ეკონომიკის ინგლისურენოვანი სადოქტორო პროგრამის სტუდენტის, ნათია გელაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის -“The Impact of Agricultural Spending on value creation in Agriculture: Case of Georgia”.

(სამეცნიერო ხელმძღვანელი-თენგიზ თაქთაქიშვილი, პროფესორი) საჯარო დაცვა.

 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა გაიმართება სადისერტაციო კოლეგიის წინაშე, შემდეგი შემადგენლობით:

 

  • აკაკი ცომაია, პროფესორი, ეკონომიკის სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი;
  • თენგიზ თაქთაქიშვილი, ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი; 
  • მარიამ ხარაიშვილი, ასისტენტ-პროფესორი, ეკონომიკის სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი; 
  • ვახტანგ ჩქარეული, ასოცირებული პროფესორი,  ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი; 
  • ცოტნე ჟღენტი, ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი.