არქივი

04
ივლ
Fellowship Opportunity in Brussels

გაცნობებთ, რომ „გაერთიანებული ერების საკონსტიტუციო კვლევითი ცენტრი“ ბრიუსელი, ბელგია (Center for United Nations Constitutional Research), აცხადებს სამართლის სკოლისა და სახელმწიფო მართვის სკოლის დოქტორანტებისთვის კონკურსს კვლევითი სტიპენდიის მოსაპოვებლად.

05
ივლ
ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსი

გაცნობებთ, რომ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს 2018 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსს

30
ივნ
ELGS Summer School, 2018

გაცნობებთრომ ევროპული სამართლისა და მართვის სკოლაათენი, საბერძნეთი, აცხადებს ეკონომიკის სკოლის, სამართლის სკოლის, სახელმწიფო მართვის სკოლისა და ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებათა სკოლის მაგისტრატურის სტუდენტების მიღებას.

18
ივნ
დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსი

გაცნობებთ, რომ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს 2018 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსს.

28
მაი
ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსი

გაცნობებთ, რომ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს 2018 წლის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსს

30
ივნ
Summer School: “Cultural Heritage Studies Program”

გაცნობებთრომ კოჩის უნივერსიტეტი, სტამბული, თურქეთი (Koç University) და ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტიბუდაპეშტი, უნგრეთი (Central European University)აცხადებენ ბაკალავრიატისმაგისტრატურისა და დოქტორანტურის

სტუდენტების მიღებას ბუდაპეშტში საზაფხულო პროგრამაზე.

01
ივლ
Paid Internship in Poland

გაცნობებთრომ საერთაშორისო ორგანიზაცია პიკოდი ჯგუფიკრაკოვი, პოლონეთი, აცხადებს ბიზნესის სკოლის ბაკალავრიატისმაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის კონკურსს 3 თვიან სტაჟირების პროგრამაზე.

30
ივნ
3D Hubs student Grant 2018

გაცნობებთ, რომ 3D Hubs, რომელიც არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი საწარმოო ჰაბების ქსელი, სტუდენტებისთვის აცხადებს საგრანტო კონკურსს.

30
ივნ
გერმანიის ბუნდესთაგის საერთაშორისო საპარლამენტო სტიპენდია (IPS)

გაცნობებთ, რომ გერმანიის პარლამენტი აცხადებს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის კურსდამთავრებულთათვის კონკურსს სტიპენდიის მოსაპოვებლად. 

31
მაი
მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

გაცნობებთ, რომ  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2018 წლის საგრანტო კონკურსს.