დაფინანსება

პროგრამა სრულად აფინანსებს მონაწილის სწავლის, ცხოვრებისა და მგზავრობის ხარჯებს.

 

ყოველთვიური სტიპენდიის ოდენობა განისაზღვრება მიმღები ქვეყნის შესაბამისად:

 

დანია, ირლანდია, საფრანგეთი, იტალია, ავსტრია, ფინეთი, შვედეთი, დიდი ბრიტანეთი, ლიხტენშტეინი, ნორვეგია - 850 ევრო

 

ბელგია, ჩეხეთის რესპუბლიკა, გერმანია, საბერძნეთი, ესპანეთი, ხორვატია, კვიპროსი, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, პორტუგალია, სლოვენია, ისლანდია, თურქეთი - 800 ევრო

 

ბულგარეთი, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, უნგრეთი, მალტა, პოლონეთი, რუმინეთი, სლოვაკეთი, მაკედონია - 750 ევრო

 

მგზავრობის ხარჯის ანაზღაურება ხდება მშობლიურ და მასპინძელ ქალაქებს შორის არსებული მანძილის შესაბამისად. მანძილის გამოსათვლელად იხელეთ:

 

Travel Distance Calculator:

 

Travel distances                         Top-up amounts

Between 10 and 99 KM:               20 EUR per participant

Between 100 and 499 KM:          180 EUR per participant

Between 500 and 1999 KM:        275 EUR per participant

Between 2000 and 2999 KM:      360 EUR per participant

Between 3000 and 3999 KM:      530 EUR per participant

Between 4000 and 7999 KM:      820 EUR per participant

8000 KM or more:                       1300 EUR per participant

 

შენიშვნა: აღნიშნული სტიპენდიის და მგზავრობის ლიმიტები შეიძლება შეიცვალოს კონკრეტული უნივერსიტეტის ეროვნული რეგულაციების მოთხოვნებიდან გამომდინარე