ელ.რესურსები

 

ხელმისაწვდომი ბაზების ჩამონათვალი:

 

სასარგებლო ბმულები:

 

 

 

 

1. Elsevier B.V.- სამეცნიერო, ტექნიკური და სამედიცინო კონტენტის საინფორმაციო და ანალიტიკური კომპანია, რომელიც აერთიანებს შემდეგ პროდუქტებს:

 

  • Science Direct - სამეცნიერო ჟურნალების ელექტრონული კოლექცია, სადაც 18 მილიონამდე სტატიაა 4 000 - ზე მეტი ჟურნალიდან, ასევე, 30 000-მდე წიგნი. ჟურნალები გაერთიანებულია 4 მიმართულებაში: ფიზიკა და საინჟინრო მეცნიერებები, სიცოცხლის შემსწავლელი და ჯანმრთელობის მეცნიერებები, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები.
  • Scopus - ციტირებისა და აბსტრაქტების მონაცემთა ბაზა, რომელიც ფარავს წიგნების სერიას და ჟურნალებს. მოიცავს 35 000 - მდე რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალის სახელწოდებას სიცოცხლის შემსწავლელი, სოციალური, ფიზიკისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებიდან. Science Direct-ისგან განსხვავებით, აქ მხოლოდ ჟურნალების სახელწოდებებია ინდექსირებული და მათი რანჟირებაა წარმოდგენილი, სტატიების ტექსტებზე წვდომის საშუალებას არ იძლევა.
  • Sci-val Funding (Funding Institutional) - ეს მონაცემთა ბაზა აერთიანებს ინფორმაციას 5 000 - მდე საგრანტო დაფინანსების წყაროს შესახებ, როგორც სამთავრობო, ასევე კერძო დონორების შესახებ.
  • Mendeley - პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც იძლევა ციტირების მართვის (მენეჯმენტის) შესაძლებლობას, ასევე, კვლევითი ნაშრომების ბიბლიოგრაფიების გენერირების

 

  1. EBSCO HOST- ციფრული საცავი / ელექტრონული ბიბლიოთეკა, რომელიც აერთიანებს 600 ათასამდე ელექტრონულ რესურსს (სტატიებს, წიგნებს). ასევე, აქვს, ორი კოლექცია, სადაც ინდექსირებულია პოლიტიკის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით ჟურნალები: Political Science Complete; Humanities International Complete

 

  1. HeinOnline- ციფრული საცავი / ელექტრონული ბიბლიოთეკა სპეციალიზებული სამართლის მიმართულებაზე. მოიცავს როგორც ქეისებს, ასევე, სახელმწიფო რეგულაციებს, აკადემიურ მასალებს, საერთაშორისო შეთანხმებების ტექსტებს

 

  1. Taylor and Francis- გამომცემლობა, რომელიც აქვეყნებს წლიურად 7000-მდე წიგნს და 2700-მდე აკადემიურ ჟურნალს ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში, სამართალსა და განათლებაში.