შეხვედრა რუსუდან კემულარიასთან

2 დეკემბერი 2011
. მან მაგისტრანტებისთვის ჩაატარა მასტერკლასი თემაზე: "საერთაშორისო დაბეგვრა: თეორია და პრაქტიკა".