კონკურსი საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში

26 ნოემბერი 2011
კონკურსის ფინალში წარმოდგენილი იყვნენ კავკასიის სამართლის სკოლისა და ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდები. კონკურსში გაიმარჯვა კავკასიის სამართლის სკოლის გუნდმა ანი ჩიქოვანის, მარიამ კობიაშვილისა და ნათია ზოიძის შემადგენლობით.