ლექცია კავკასიის ბიზნესის სკოლის სტუდენტებისათვის

11 იანვარი

ლექცია წაიკითხა. იგი კავკასიის ბიზნესის სკოლის მარკეტინგის სპეციალობის კურსდამთავრებულია. ნონა სონღულაშვილმა სტუდენტებს გაუზიარა საკუთარი გამოცდილება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეძლო მან კავკასიის ბიზნესის სკოლაში მიღებული თეორიული განათლების გამოყენება პრაქტიკულ საქმიანობაში. სტუმარმა ისაუბრა კომპანია ბორჯომში მარკეტინგული კვლევის დაგეგმვის, ინფორმაციის ანალიზისა და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების შესახებ.
აღნიშნულ ლექციაზე სტუდენტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ქართული კომპანიის პრაქტიკულ მარკეტინგულ საქმიანობას გაცნობოდნენ.