წინასადისერტაციო სადოქტორო დაცვა კავკასიის ბიზნესის სკოლაში

11 იანვარი


სადოქტორო თემა "The impact of Individual Cultural Orientation on Technology Acceptance: the Use of the Internet" წარადგინა დოქტორანტმა ელენე ჯღარკავამ.

სადოქტორო ხარისხი დააფინანსა ა.შ.შ.-ს საგანმანათლებლო და კულტურის ბიურომ. სადისერტაციო დაცვის საბჭოს წარმომადგენლები იყვნენ: დოქტორი მზია თედიაშვილი (პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი); დოქტორი კახა შენგელია (პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი), დოქტორი მზია მიქელაძე (პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი), დოქტორი ბორის ლეჟავა (პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი).

წინასადისერტაციო დაცვამ წარმატებით ჩაიარა და დოქტორანტი ელენე ჯღარკავა გააგრძელებს კვლევას.

იხილეთ სტატია