სამართლის საავტორო სამაგისტრო პროგრამების პრეზენტაცია

12 სექტემბერი 2011


ახალი სამაგისტრო პროგრამები თავად ავტორებმა წარმოადგინეს:
„კერძო სამართალი" - კავკასიის უნივერსიტეტის სრულმა პროფესორმა დავით იმნაძემ და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლემ ნუნუ კვანტალიანმა;
„საჯარო სამართალი" - კავკასიის უნივერსიტეტის სრულმა პროფესორმა ზვიად როგავამ და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლემ ნათია წკეპლაძემ;
„სისხლის სამართალი" - კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა ნონა თოდუამ და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლემ იური ტყეშელაშვილმა;
„საერთაშორისო სამართალი" - კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორებმა სალომე კუჭუხიძემ და ეკა სირაძემ.