ახალბედა საწარმოს პროექტი

11 იანვარი


გუნდებს შემდეგი საექსპორტო კონცეფციები გააჩნდათ:

1) თექისგან დამზადებული საშობაო და საახალწლო დეკორაციების დამზადება და ექსპორტი
2) ორიგინალი მინანქრის და საიუვილერო ნაკეთობების დამზადება და ექსპროტი
3) სპეციალური ცხვრის ტყავის ნედლეულის გადამუშავება და ექსპორტი
4) მძიმე ექსკრემენტებისგან შექმნილი ორგანული ხის ნაკეთობების დამზადება და ექსპორტი
5) ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით დანაწილებული ნახშირის ბრიკეტის დამზადება და ექსპორტი
6) ნახერხი ბრიკეტების დამზადება და ექსპორტი
7) ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით ციტრუსის ექტსრაქტის დანართის დამზადება და ექსპორტი
8) ღვინის სხვადასხვა სახეობების ჩამოსხმა და ექსპორტი
9) მშრალი დაფნის ფოთლების დამზადება და ექსპორტი
10) ყურძნის ნარჩენისგან სხვადასხვა ნახევრად დამუშავებული პროდუქციის დამზადება და ექსპორტი

ჟიური შედგებოდა ათი წევრისგან კავკასიის ბიზნესის სკოლიდან და საფრანგეთის ბიზნეს საბჭოდან.