ელექტრონული ჟურნალი „სამართლებრივი განვითარება“

11 იანვარი

კავკასიის სამართლის სკოლის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების თაოსნობით შეიქმნა სამართლის ქართულენოვანი და ინგლისურენოვანი ელექტრონული ჟურნალი სახელწოდებით „სამართლებრივი განვითარება". ჟურნალში წარმოდგენილია საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების საუკეთესო ნაშრომები. ჟურნალის განახლება მოხდება ყოველ ექვს თვეში ერთხელ.