კავკასიის სამართლის სკოლის მაგისტრანტების შეხვედრა გიორგი ეპიტაშვილთან

11 იანვარი

2010 წლის 2 ივლისს, საქართველოს სავაჭრო პალატის არბიტრაჟის თავმჯდომარე, საგარეო პალატის იურიდიული სამსახურის უფროსი, ბუტიკ კარტიეს დირექტორი გიორგი ეპიტაშვილი კავკასიის სამართლის სკოლის მაგისტრანტებს სალექციო ფორმატში შეხვდა.