კავკასიის სამართლის სკოლის სტუდენტები გლენ კოლენს შეხვდნენ

11 იანვარი
იურიდიული ფირმის "SALAN"–ის მთავარ პარტნიორ გლენ კოლენთან. შეხვედრის თემა იყო: „საერთაშორისო იურისტის გამოცდილება წარსულსა და აწმყოში ".