კავკასიის სამართლის სკოლაში სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება დაფუძნდა

11 იანვარი
კავკასიის სამართლის სკოლაში პირველი შეკრება გაიმართა, რომელზეც სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოების წევრთა ხმათა უმრავლესობით დებულება დამტკიცდა, რომლის შესაბამისად, საზოგადოების საბჭოს წევრების არჩევა მოხდა და მათი გადაწყვეტილებით საბჭოს თავმჯდომარედ ბაქარ ფალავანდიშვილი დაინიშნა.
კავკასიის სამართლის სკოლა ულოცავს ბაქარს, მას და თითოეულ სტუდენტს წარმატებას უსურვებს დასახული გეგმების განხორციელებაში.