მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელი როი საუსვორსი სტუმრად კავკასიის ბიზნესის სკოლაში

25 მარტი 2008
კავკასიის ბიზნესის სკოლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისათვის ლექცია ჩაატარა. მან გააცნო სტუდენტებს თუ რაში მდგომარეობს მსოფლიო ბანკის საქმიანობის ძირითადი ფუნქცია და როგორია მისი როლი საქართველოში.