კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლის XIV სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია - 2023

2 ივნისი 2023

1-ელ ივნისს, კავკასიის უნივერსიტეტში გაიმართა სახელმწიფო მართვის  სკოლის რიგით XIV სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია.

 

ყოველწლიური კონფერენციის მიზანია საერთაშორისო ურთიერთობისა და საჯარო მმართველობის აქტუალური მიმართულებების გაშუქება და სტუდენტების წახალისება, ჩაერთონ აკადემიურ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში.

 

მოხსენებები მოისმინეს და სტუდენტებს განმავითარებელი შეფასებები მისცეს აკადემიური ჟიურის წარმომადგენლებმა, შემდეგი შემადგენლობით: ეკა აკობია, სახელმწფიო მართვის სკოლის დეკანი, პროფესორი; ემირ ეთერია, სახელმწიფო მართვის სკოლის პროფესორი, ნანა ფირცხელანი, სახელმწიფო მართვის სკოლის ასოცირებული პროფესორი, თინათინ კუპრაშვილი, მოწვეული ლექტორი.

 

კონფერენციაზე წარდგენილ იქნა 9  მოხსენება:

 

 • ანა დოლიძე, ნიკოლოზ კაჭახიძე. საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი

თემა: ანტიკორუფციული ბიუროს, როგორც საზედამხედველო ორგანოს, დამოუკიდებლობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის შეფასება: სამართლებრივი ჩარჩოს ანალიზი.

 

 • მარიამ არსენაშვილი, ნინი გორდაძე. დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა, IV კურსი

თემა:"მცირე სახელმწიფოები და ნეიტრალიტეტი, როგორც საგარეო პოლიტიკური არჩევანი" ხელმძღვანელი: რატი თვალავაძე, მოწვეული ლექტორი.

 

 • ლილი ბოლქვაძე, ნია ბარამაძე. დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა, IVკურსი

თემა:,,რუსეთის ენერგეტიკული ინტერესების  გავლენა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში (საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა) განხორციელებულ სამხედრო აპოლიტიკურ კონფლიქტ ზე “ ხელმძღვანელი: ნანა ფირცხელანი, ასოცირებული პროფესორი.

 

 • მარიამ ბლიაძე, ანა ლატარია. დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა, IVკურსი

თემა: „ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების სტრატეგია დაბრუნებული უცხოელი მებრძოლების რეპატრიაციის მიმართ” ხელმძღვანელი: გიორგი გოგუაძე, აფილირებული ასისტენტ პროფესორი.

 

 • მარიამი შარაშიძე. საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამა, IVკურსი

თემა: ,,რეგულირების ზეგავლენის შეფასება, საქართველოს არსებული მდგომარეობა და  პერსპექტივები“ ხელმძღვანელი: მარიამ ფიფია, მოწვეული ლექტორი.

 

 • ანა რაზმაძე, ნინო მოისწრაფეშვილი.დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა, III კურსი

თემა: „აშშ - ს ინტერვენცია ერაყში და მისი შედეგები რეგიონის გეოპოლიტიკაზე“  ხელმძღვანელი: ნიკო ქელბაქიანი, მოწვეული ლექტორი.

 

 • ბარბარე ქუქჩიშვილი. დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა, II კურსი

 თემა: ,,ამერიკა - ჩინეთის სავაჭრო ომი და მისი შედეგები “.

 

 • ლიზი ლაზარაშვილი. დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთოებების საბაკალავრო პროგრამა, II კურსი

თემა: ,,ახალი დემოკრატიების როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში: გამოწვევები და შესაძლებლობები დემოკრატიული ტრანზიციის გზაზე“ ხელმძღვანელი: თამარ ჩარკვიანი, აფილირებული ასოცირებული პროფესორი.

 

 • თათია უშიკიშვილი, ნელი ხვედელიძე. დიპლომატია და საერთაშორისო    ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა. II კურსი

თემა: ,,საერთაშორისო სამართლებრიივი და სახელშეკრულებო ვალდებულებების უგულებელყოფა რუსეთის ფედერაციის მიერ 2014; 2022 წლების რუსეთ - უკრაინის ომის ფონზე და დასავლეთის რეაგირება“.

 

კონფერენციაზე საპრიზო ადგილები მიენიჭათ შემდეგ მომხსენებლებს:

 

 • I ადგილი- ანა დოლიძე, ნიკოლოზ კაჭახიძე.
 • II ადგილიმარიამ არსენაშვილი, ნინი გორდაძე.
 • III ადგილი  ლილი ბოლქვაძე, ნია ბარამაძე.