საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „სტუდენტური ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა და მენტალური ჯანმრთელობის საკითხები“

11 ოქტომბერი 2023

6 ოქტომბერს, კავკასიის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი, დავით ნატროშვილი და სკოლის ასისტენტ-პროფესორი, ფსიქოლოგი სოსო დოლიძე ქ. თელავში, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობდნენ, რომელიც სტუდენტთა ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობას და მენტალური ჯანმრთელობის საკითხებს მიეძღვნა.

 

კონფერენცია ჩატარდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ERASMUS+ CBHE  ინსტიტუციური განვითარების პროექტის „ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ცენტრების გახსნა სტუდენტებისთვის საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (E-PSY)"  ფარგლებში.

 

პროექტის  მიზანია, საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, მათ შორის კავკასიის უნივერსიტეტში, სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ცენტრების ჩამოყალიბება და გადაწყვეტილების მიმღები პირებისათვის (საქართველოს ხელისუფლების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლების) ოფიციალური დოკუმენტების შემუშავება, რათა ამაღლდეს საზოგადოების ცნობიერება  მენტალური ჯანმრთელობის შესახებ და ყურადღება გამახვილდეს ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტაციის მნიშვნელობაზე.