თანამშრომლობის მემორანდუმი ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრთან

3 აპრილი 2012
მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტების პროფესიული მომზადების ხელშეწყობა, სასწავლო პროცესში სტუდენტების მიერ მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკული საქმიანობით განმტკიცება, სწავლისა და კვლევის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება, ერთობლივი სამეცნიერო პროექტების განაცხადების მომზადება და განხორციელება, ადგილობრივი და საერთაშორისო კონფერენციების ორგანიზება და განხორციელება, უცხოელ ექსპერტთა მოზიდვა უახლესი საგანმანათლებლო მეთოდოლოგიისა და თანამედროვე სამეცნიერო კვლევებში მიღებული მიღწევების გაცნობისა და დანერგვის მიზნით.

იხილეთ გაზეთ "ქრონიკის" სტატია
იხილეთ გაზეთ "24 საათის" სტატია