სასემინარო ნაშრომების დაცვა

29 დეკემბერი 2012

29 დეკემბერს, კავკასიის უნივერსიტეტის სათათბირო ოთახში, 18:00 საათზე, კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დოქტორანტის გიორგი ხატიძის სასემინარო ნაშრომის "ოფშორული საფინანსო ცენტრების რეგულირების ზოგიერთი საკითხი" საჯარო დაცვა გაიმართა.