თენგიზ ვერულავას სტატია საერთაშორისო ჟურნალში „Asia Pacific Journal of Health Management“ გამოქვეყნდა

11 ივნისი 2024

იმპაქტ-ფაქტორიან საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში „Asia Pacific Journal of Health Management“ გამოქვეყნდა კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორის თენგიზ ვერულავას სტატია “Strategic Management and Planning for Health Care Organizations in Georgia”.

 

სტატიის ბმული.

 

სტატიის PDF სრული ვერსიის ბმული.

 

Verulava, T. Strategic Management and Planning for Health Care Organizations in Georgia. Asia Pacific Journal of Health Management. 2023. 18 (3).

 

ჟურნალი „Asia Pacific Journal of Health Management“ ინდექსირებულია Elsevier SCOPUS-ის საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში. იხ. Cite Score 2023 -  1.1

 

მუდმივად ცვალებად გლობალურ გარემოსთან უკეთ ადაპტაციის მიზნით, ჯანდაცვის სისტემის მთავარი პრიორიტეტია ჰოსპიტალური სექტორის სტაბილური ფუნქციონირება, რისთვისაც აუცილებელია ეფექტური სტრატეგიული მართვის პროცესების განხორციელება. კვლევის მიზანია საავადმყოფოებში სტრატეგიული დაგეგმვის ეფექტური განხორციელების გამოწვევების შესწავლა.