ბიზნესის სკოლის სტუდენტური კონფერენცია

31 მაისი 2021

 

29 მაისს, კავკასიის ბიზნესის სკოლის სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია  ჩატარდა.

ჟიურის გადაწყვეტილებით შეირჩა ორი საუკეთესო კვლევითი ნაშრომი:

 

I ადგილი - თამარ ცერცვაძე, მიხეილ ნონიკაშვილი

თემა - „The Analysis Of The Impact Of Covid-19 On Job Skills Requirements And Its Implication In Private Sector In Georgia“

 

II ადგილი - ანი ჭუმბურიძე, თამარ კარბაია

თემა - „The Analysis Of Impact Of Technostress And Job Satisfaction On Teaching Performance In Universities During Covid-19 Era (Case Study Of Georgian Private And Public Universities)“