თენგიზ ვერულავას სამეცნიერო ნაშრომი ევროპულ ჟურნალში „Arterial Hypertension” გამოქვეყნდა

22 ნოემბერი 2021

საერთაშორისო რეფერირებად გამოცემაში Arterial Hypertension გამოქვეყნდა სამეცნიერო ნაშრომი Knowledge, Awareness, Attitude and Medication Compliance in Patients with Hypertension.

ჟურნალი Arterial Hypertension ინდექსირებულია SCOPUS-ის (Elsevier) საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში;

იხ. https://www.scopus.com/sourceid/21100802910

ნაშრომის ავტორებია:

 თენგიზ ვერულავა - მედიცინის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის მედიცინის და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლის პროფესორი;

გიორგი მიქიაშვილი - მაგისტრი, კავკასიის უნივერსიტეტის მედიცინის და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სკოლა

მოკლე რეზიუმე

ჰიპერტენზიის შესახებ საზოგადოების ცოდნისა და ინფორმირებულობის გაზრდა, მისი ადრეული გამოვლენა, სათანადო მკურნალობა და მონიტორინგი მნიშვნელოვნად ამცირებს გულსისხლძარღვთა დაავადებებით  გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებელს. კვლევის მიზანია ჰიპერტონიული დაავადების შესახებ პაციენტის ცოდნისა და ინფორმირებულობის და ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის მიმართ დამყოლობის შეფასება ჰიპერტონიული დაავადების მქონე პაციენტებში.

სამეცნიერო სტატია:

Tengiz Verulava, Giorgi Mikiashvili. Knowledge, Awareness, Attitude and Medication Compliance in Patients with Hypertension. Arterial Hypertension. 2021. [Crossref] [Google Scholar].

სტატია იხილეთ ბმულზე

სტატიის PDF ვერსია იხილეთ ბმულზე