ფოტოპროექტი 2019

1 დეკემბერი 2019

პროექტი: პარკი გნებავთ?

ავტორები II კურსის სტუდენტები: თეონა გაგოშვილი, ელენე ნამიჩეიშვილი, მარიამ კაჭარავა, ნინო ქობალია, ჟუჟუნა კაკაბაძე

მენტორი: თამარ რობაქიძე

 

 

 

პროექტი: წარსულის ტრაგედია მომავლში

ავტორები II კურსის სტუდენტები: ნინო გოგიშვილი, მარიამ ჯავახიშვილი, თემო მელიქიშვილი, სოფო მურთაზაშვილი

მენტორი: თამარ რობაქიძე