კონფლიქტებისა და კრიზისული სიტუაციების გაშუქების კლასი (2018)

26 თებერვალი 2019

ეს არის კონფლიქტებისა და კრიზისული სიტუაციების გაშუქების კლასის ფინალური პროექტი, IV კურსი.

მენტორი: ნინო ჟიჟილაშვილი